Registracija korisnika

  • Proverite da li ste uneli ispravnu e-mail adresu
  • Na unetu e-mail adresu biće vam poslat aktivacioni link
  • Mobilni telefon je informativnog karaktera
  • Promociju oglasa možete vršiti sa bilo kog broja telefona
  • Korisničko ime mora biti jedna reč minimalne dužine od 5 simbola i mora početi slovom
  • Korisničko ime može sadržati mala i velika slova engleskog alfabeta (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i tačku (.)
  • Ispred i iza tačke mora biti slovo ili broj